Tillverkning i svarta material

Stål – Järn till höghållfasta material

Vissa produkter är inte lämpliga att tillverka i rostfria material. Det kan exempelvis handla om hållfasthet och/eller utmattningsfaktorer men kanske främst av ekonomiska skäl.

Vi har medarbetare som har stor erfarenhet av tillverkning även i dessa material samt ett stort kontaktnät för olika former av ytbehandling. Vi har egen produktionsanläggning med modern utrustning för tillverkning även i svarta material.