Stansning och nibbling av olika material

Sedan början av 2000-talet har vi på Kalmar Rostfria AB samlat på oss gedigen kunskap och erfarenhet av plåtbearbetning. Både stansning och nibbling är något vi behärskar till det yttersta och något vi arbetar med dagligen.

Innebörden av nibbling

Nibbling är ett ord taget från det engelska språket och innebär en metod för att slå ut överlappande hål i plåtmaterial. Tack vare nibbling kan man slå ut plåtmaterialet utan att ta fram särskilda verktyg, vilket är både tids- och energibesparande.

Innebörden av stansning

Stansning är en metod som innebär att man masstillverkar med hjälp av pressar. Pressen trycker verktygen mot varandra så att materialet antingen slås ut eller antar samma form som verktyget.
När det kommer till både nibbling och stansning så har vi på Kalmar Rostfria AB gedigen erfarenhet och kompetens att leverera efter specifika och detaljerade önskemål.
Varmt välkommen att kontakta oss redan idag för att höra mer om våra tjänster.