Produktutveckling

Innovation & utveckling

Vi har god erfarenhet av produktutveckling samt produktionsutveckling inom fordonsindustri, tung fordonsindustri samt tillverkningsindustri,

Vi erbjuder kompetens inom projektledning, projektkoordinering samt projektering, både nationellt och internationellt.

Vi har flera erfarna medarbetare med goda kunskaper i flertalet av de ledande CAD-systemen som finns på marknaden. Stor kompetens finns också inom:

  • Produktionsledning
  • Produktionsteknik
  • Kvalitetsstyrning
  • Logistik