Kantpressning av Kalmar Rostfria AB

Välkommen till Kalmar Rostfria AB! Sedan början av 2000-talet så har metall varit vår specialitet. Kantpressning är vanligt förekommande när man arbetar med plåt och det är en effektiv metod för att forma metall. När man talar om kantpressning så är det precis som det låter, en teknik som viker och böjer till metallstycken och då ofta i kanterna.

Så här går kantpressning till

En maskin som utför kantpressning består av två huvuddelar. Ena delen är ett knivformat öververktyg och den andra är ett spårformat underverktyg. Detta är ofta format som ett V och används för att forma plåt. Med denna teknik och metod böjs plåt längs en linje. Ett arbetsstycke placeras mellan de två verktygen och trycks ihop med hjälp av pressen. En konsekvens av detta är att det uppstår en form, till exempel ett veck eller böjning på metallen. Veckets form och storlek beror på hur tjockt arbetsstycket är, hur djupt ner det pressas ner i underverktyget och öververktygets position i förhållande till underverktyget.

Vi har lång erfarenhet av kantpressning och vi är säkra på att vi kan tillgodose de flestas behov. Varmt välkommen att kontakta oss redan idag för mer information.